1- 12 miesiąc życia


1-3 miesiąc życia

 

 • Odruch chwytny bez kontroli woli
 • W pozycji na brzuchu odrywanie nosa od materaca i niskie unoszenie głowy
 • Wokalizacja pierwszych samogłosek
 • Wydawanie różnych dźwięków nie przypominających mowy
 • Ruchy rąk, dotyk własnego ciała i tego co jest blisko
 • Skupianie wzroku na twarzy osoby dorosłej
 • Przejawianie odruchów: Moro, toniczno-szyjnego i marszu automatycznego
 • Śledzenie przedmiotu po łuku 90 stopni
 • Reagowanie mimiką na twarz dorosłego
 • Śledzenie wzrokiem osoby poruszającej się
 • Reagowanie uśmiechem na uśmiech
 • Lokalizowanie źródła dźwięku
 • Wsłuchiwanie się w wypowiedzi dorosłych
 • Wyrażanie niepokoju pod nieobecność opiekunów

 

 

4-5 miesiąc życia

 

 • Podczas noszenia na rękach dziecko utrzymuje sztywno główkę
 • Wyciąga rączki po przedmiot, przekłada zabawkę z rączki do rączki
 • Potrafi skupić wzrok na twarzy drugiej osoby i reagować uśmiechem na uśmiech
 • Śledzi ruchy przedmiotów i osób (obraca głowę w tym kierunku)
 • Podczas leżenia na brzuchu skupia wzrok na twarzach lub przedmiotach
 • Interesuje się przedmiotami leżącymi na stole (w zasięgu wzroku)
 • Ogląda zabawki, gdy trzyma je w dłoniach
 • Poszukuje źródła dźwięku (obraca głowę)
 • Wokalizuje samogłoski i prymarne spółgłoski (p,b,m)
 • Sygnalizuje niepokój, gdy przez dłuższy czas nikt się nim nie zajmuje
 • Nie przejawia już odruchów: Moro, toniczno-szyjnego i marszu automatycznego

 

 

6-7 miesiąc życia

 

 • Dziecko obraca się z pleców na brzuch i z brzucha na plecy
 • Samodzielnie siedzi
 • Stoi z podparciem
 • Ogląda przedmioty podczas manipulowania nimi
 • Spogląda za przedmiotem, który spadł ze stołu
 • Bawi się samodzielnie przedmiotami trzymanymi w dłoni chwyta i manipuluje jedną ręką
 • Prowadzi „dialog” z dorosłym, powtarzając sylaby otwarte
 • Gaworzy samonaśladowczo (PAPAPA BABABA MAMAMA)
 • Boi się nieznanych osób, negatywnie reaguje na nieobecność opiekuna

 

 

8-9 miesiąc życia

 

 • Dziecko samodzielnie siada z pozycji leżącej
 • Samodzielnie stoi
 • Stawia kroki podczas stania z podparciem
 • Używa chwytu pęsetowego
 • Poszukuje przedmiotu, który zniknął z pola widzenia
 • Śledzi ruch zabawek wyrzucanych z łóżeczka
 • Przestaje płakać na skutek zainteresowania zabawką, czynnością ,dźwiękiem
 • Wykorzystuje w komunikacji gest wskazywania palcem
 • Utrzymuje z dorosłym pole wspólne uwagi
 • Prowadzi „dialog” z wykorzystaniem zabawki (branie-dawanie)
 • Rozumie emocjonalne wypowiedzi domowników
 • Naśladuje, powtarza oraz samodzielnie wokalizuje sylaby
 • Przyciąga uwagę matki, opiekuna płaczem, gaworzeniem, zachowuje się intencjonalnie

 

 

10-11 miesiąc życia

 

 • Dziecko podnosi się z klęku do raczkowania
 • Chodzi, prowadzone za dwie rączki
 • Odwraca kartki w książce, ogląda obrazki
 • Porusza się w rytm muzyki
 • Odnajduje ukryte przedmioty
 • Wskazuje osoby, przedmioty i obrazki
 • Naśladuje ruchy dorosłego (karmienie, czesanie itp.)
 • Palcem wskazującym pokazuje szczegóły zabawek
 • Potrafi wyjąć przedmiot z pudełka i zamknąć je
 • Rozumie przekazy mimiczne
 • Rozpoznaje wyrażenia dźwiękonaśladowcze
 • Rozumie proste słowa, głównie o zabarwieniu emocjonalnym
 • Potrafi bawić się z dorosłym (np. w : a kuku, sroczka, kosi-kosi)

 

 

12 miesiąc życia

 

 • Dziecko próbuje samodzielnie chodzić
 • Potrafi manipulować w sposób specyficzny, kontroluje wzrokiem czynności wykonywane przy użyciu narzędzi ( kredki, ołówka, pisaka, łyżki, grzebienia)
 • Pociąga za sznurek, by przyciągnąć przedmiot
 • Pokazuje obrazki w książce
 • Rozumie niektóre nazwy osób, przedmiotów i czynności
 • Samodzielnie wypowiada kilka wyrazów (zbudowanych głównie z prymarnych sylab otwartych MAMA, BABA, TATA, BOBO)
 • Sprawdza pole wspólnej uwagi i podąża za wzrokiem lub wskazaniem
 • Inicjuje interakcje z wieloma osobami z otoczenia
 • Zaczyna wykazywać początki dominacji stronnej - pierwsze sygnały dominacji ręki (przy geście wskazywania palcem)