13 - 20 miesiąc życia


13-16 miesiąc życia

 

 • Dziecko samodzielnie chodzi
 • Umie wykonać przysiad
 • Podejmuje próby rysowania (bazgranie), nieporadnie posługuje się łyżką, pije z kubka, dalszy rozwój manipulacji specyficznej
 • Buduje wieżę z 2 klocków
 • Na polecenie wskazuje przedmioty na obrazkach
 • Posługuje się nazwami osób, przedmiotów i kilku czynności

 

 

17-20 miesiąc życia

 

 • Dziecko wspina się
 • Biega
 • Podejmuje próby „grania na instrumentach”
 • Wyraża zainteresowanie rówieśnikami
 • Rzuca piłką
 • Wchodzi po schodach krokiem dostawnym
 • Buduje wieżę z 4- 5 klocków
 • Powtarza sekwencję ruchów dorosłego
 • Identyfikuje i różnicuje słowa i melodie piosenek
 • Rozwija słownictwo (wypowiedzi w większości jednowyrazowe)
 • Rozumie proste zdania (polecenia i zakazy)
 • Reaguje negatywnie na rozstanie z matką/ opiekunem
 • Próbuje np. samodzielnie myć zęby