13 - 24 miesiąc życia


13 - 16 miesiąc życia:

  • posługuje się nazwami osób, przedmiotów i kilku czynności;
  • używa głównie wyrazów zbudowanych z powtarzanych sylab otwartych,
  • doskonali zdolność dzielenia uwagii z dorosłym

 

18 miesiąc życia:

  • dalszy rozwój słownictwa, wypowiedzi w większości jednowyrazowe, rzadziej dwuwyrazowe bez odmiany
  • rozwój rozumienia prostych zdań (głównie poleceń i zakazów)

 

24 miesiąc życia

  • stały wzrost słownictwa,
  • pojawiają się wypowiedzi dwuwyrazowe (Kuba am, Mama aaa) i początki fleksji (odmiana rzeczownika)
  • w odmianie czasownika najczęściej używana jest 3 osoby liczby pojedynczej, także w znaczeniu 1 osoby trybu rozkazującego,
  • występują także formy 2 ososby liczby pojedynczej trybu rozkazującego.

 

Rozwój zdolności komunikacyjnych dziecka powoduje eliminowanie gestów - słowo okazuje się wystarczające, aby przekazać informacje lub wyrazić pragnienie.

Logopeda Kraków, dobry logopeda Kraków, neurologopeda Kraków, dobry neurologopeda Krakow, logopeda dla małego dziecka Krakow, terapia logopedyczna Kraków, terapia neurologopedyczna Kraków, terapia autyzmu Kraków, diagnoza logopedyczna Kraków, diagnoza neurologopedyczna Krakow, diagnoza autyzmu Kraków, metoda krakowska, terapia metoda krakowska Kraków, terapia szkoły krakowskiej Kraków, wczesna stymulacja Kraków, WWRD Kraków, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kraków, zaburzenia karmienia Kraków, awersje pokarmowe Kraków, trudności z jedzeniem Kraków, terapia niemowląt Kraków, zespół Downa terapia Kraków, terapia niepełnosprawności Kraków, logopeda Wieliczka, logopeda Skawina, gabinet logopeda Kraków, logopeda Salwator Kraków, logopeda prywatnie Kraków, logopeda NFZ Kraków, logopeda Bronowice, logopeda Katowice, Manualne Torowanie Głosek Kraków, Turnus terapeutyczny Kraków, leczenie dzieci Kraków, terapia dzieci Kraków, porażenie mózgowe, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, leczenie wad wymowy, dziecko nie mówi, Jagoda Cieszyńska, Turnus MTG Kraków, nauka czytania, terapia dysleksji Kraków