2-12 miesiąc życia


2 miesiąc życia:

 • wokalizuje pierwsze samogłoski A U I,
 • wydaje dźwięki, które nie przypominają ludzkiej mowy,

 

4 miesiąc życia:

 • doskonali repertuar samogłosek,
 • pojawiają się pierwsze (prymarne) spółgłoski (P, B, M),

 

6 miesiąc życia:

 • powtarza (naśladuje) sylaby charakterystyczne dla języka narodowego,
 • gaworzy samonaśladowczo (BABABA, MAMAMA, PAPAPA)

 

8 miesiąc życia:

 • naśladuje, powtarza oraz samodzielnie wokalizuje sylaby,
 • rozumie wypowiedzi o zabarwieniu emocjonalnym (NIE WOLNO!)

 

9 miesiąc życia:

 • pojawia się gest wskazywania palcem,
 • początek kształtowania się pola wspólnej uwagi oraz rozumienia intencji komunikacyjnych

 

10 miesiąc życia:

 • pierwsze słowa zbudowane z sylab otwartych (MAMA, BABA, BOBO, TATA, DADA)
 • rozumienie prostych słów (najczęsciej rzeczowników w mianowniku)

 

12 miesiąc życia:

 • rozumienie prostych poleceń, niektórych nazw osób, przedmiotów i czynności,
 • samodzielne wypowiadanie kilku wyrazów,
 • powtarzanie sylab i słów wypowiadanych przez dorosłego

Logopeda Kraków, dobry logopeda Kraków, neurologopeda Kraków, dobry neurologopeda Krakow, logopeda dla małego dziecka Krakow, terapia logopedyczna Kraków, terapia neurologopedyczna Kraków, terapia autyzmu Kraków, diagnoza logopedyczna Kraków, diagnoza neurologopedyczna Krakow, diagnoza autyzmu Kraków, metoda krakowska, terapia metoda krakowska Kraków, terapia szkoły krakowskiej Kraków, wczesna stymulacja Kraków, WWRD Kraków, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kraków, zaburzenia karmienia Kraków, awersje pokarmowe Kraków, trudności z jedzeniem Kraków, terapia niemowląt Kraków, zespół Downa terapia Kraków, terapia niepełnosprawności Kraków, logopeda Wieliczka, logopeda Skawina, gabinet logopeda Kraków, logopeda Salwator Kraków, logopeda prywatnie Kraków, logopeda NFZ Kraków, logopeda Bronowice, logopeda Katowice, Manualne Torowanie Głosek Kraków, Turnus terapeutyczny Kraków, leczenie dzieci Kraków, terapia dzieci Kraków, porażenie mózgowe, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, leczenie wad wymowy, dziecko nie mówi, Jagoda Cieszyńska, Turnus MTG Kraków, nauka czytania, terapia dysleksji Kraków