3 latek


3 latek:

  • stale wzbogaca swoje słownictwo,
  • rozwija system fonetyczno - fonologiczny (brak jedynie głosek dziąsłowych (sz, ż, cz, dż, r), stopniowe ustępowanie charakterystycznej miękkości)
  • szybko rozwija konstrukcje składniowe (buduje wszystkie typy zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie) np. "nie ćem, bo to jeś niedoble" (nie chcę, bo to jest niedobre) lub "daj mi kalośki, bo pada deść" (daj mi kalosze, bo pada deszcz)
  • wzrasta sprawność komunikacyjna i społeczna