4 latek


4 latek:

  • stale wzbogaca słownictwo, buduje zdania rozwinięte i złożone,
  • rozwija system fonetyczno - fonologiczny (pojawiają się głoski dziąsłowe, oprócz 'r')
  • często używa wyrazów nazywających cechy - wzrasta liczka przymiotników i przysłówków,
  • spada liczba neologizmów dziecięcych i błędów gramatycznych;
  • zadaje wiele pytań - lawinowo wzrasta ich liczba, pojawia się pytanie: dlaczego?
  • swobodnie nazywa relacje przestrzenne wyrażeniami przyimkowymi.