5 i 6 latek


Dziecko 5 i 6 letnie:

  • ma w pełni ukształtowany systemu fonetyczno-fonologiczny,
  • wzrasta u niego zdolność tworzenia narracji,
  • zaczynają się początki wiedzy metajęzykowej,
  • znaczny wzrost kompetencji komunikacyjnej,
  • swobodnie operuje elementami słownikowymi i gramatycznymi systemu językowego