Cennik


Szczegółowy cennik dostępny w gabinecie. Zapraszamy!

Diagnoza neurologopedyczna/diagnoza logopedyczna 150 zł

Diagnoza wszystkich podsystemów języka, poziomu rozwoju sfer poznawczych, wzorca lateralizacji, badanie odruchów, połykania, gryzienia, sprawności aparatu artykulacyjnego. Spotkanie trwa 60 minut, obejmuje wywiad z rodzicem/pacjentem, badanie oraz program terapeutyczny sporządzony na podstawie diagnozy.

Terapia logopedyczna, terapia neurologopedyczna 80 zł

Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna to zajęcia zarówno dla dzieci zdrowych oraz tych z zaburzeniami rozwojowymi, które mają trudności z nabywaniem języka. Terapia neurobiologiczna obejmuje stymulację wszystkich sfer poznawczych oraz umiejętności komunikacyjnych. Ćwiczenia językowe wszystkich podsystemów języka przeplatane są w terapii zadaniami ogólnorozwojowymi oraz wczesną nauką czytania Metodą Symultaniczno- Sekwencyjną. 

Terapia obejmuje dzieci:

z opóźnionym i niezakończonym rozwojem mowy,
z alalią i afazją,
z zespołem Downa,
zagrożone dysleksją i dyslektyczne
z niepełnosprawnością intelektualną,
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, autyzmem i zespołem Aspergera
dzieci z porażeniem mózgowym,
dzieci dwujęzyczne,
z ASD

zajęcia trwają 60 minut- koszt: 80 złotych

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 80 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecko to zajęcia zarówno dla dzieci zdrowych wykazujacych opóźniejnia w nabywaniu języka oraz tych z zaburzeniami rozwojowymi u których stymulację należy rozpocząć dużo wcześniej. Terapia neurobiologiczna obejmuje stymulację wszystkich sfer poznawczych oraz umiejętności komunikacyjnych. Ćwiczenia językowe wszystkich podsystemów języka przeplatane są w terapii zadaniami ogólnorozwojowymi oraz wczesną nauką czytania Metodą Symultaniczno- Sekwencyjną. Terapia prowadzona oparta jest na założeniach Metody Krakowskiej.

W gabinecie wykorzystujemy wszystkie elementy Metody Krakowskiej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka obejmuje dzieci:

z opóźnionym i niezakończonym rozwojem mowy,
z alalią i afazją,
z zespołem Downa,
zagrożone dysleksją i dyslektyczne
z niepełnosprawnością intelektualną,
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, autyzmem i zespołem Aspergera
dzieci z porażeniem mózgowym,
dzieci dwujęzyczne,

zajęcia trwają 60 minut- koszt: 80 złotych

Korekcja wad wymowy 80 zł

W trakcie terapii/korekcji wad wymowy prowadzone są następujące ćwiczenia:

  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia warg
  • ćwiczenia języka
  • ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie
  • ćwiczenia artykulacyjne, wskazanie miejsca artykulacji z wykorzystaniem gestów artykulacyjnych
  • ćwiczenia wywoływania głosek, utrwalania prawidłowej głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazu
  • ćwiczenia powtarzania z uwzględnieniem ćwiczonej głoski
  • praca na tekstach oraz ćwiczenia w mowie spontanicznej

45 minut- 80 złotych

Wczesna nauka czytania 80 zł

Zajęcia z wczesne nauki czytania prowadzone są w gabinecie zgodnie z założeniami Metody sylabowej - Symultaniczno- sekwencyjnej. Wczesna nauka czytania wpływa na kształtowanie się asymetrii półkulowej, a w efekcie prowadzi do przewagi lewej półkuli mózgu w przetwarzaniu języka; oddziałuje na wszystkie procesy poznawcze (analizę i syntezę wzrokową, pamięć symultaniczną i sekwencyjną, sprawność motoryczną i manualną, analizę i syntezę słuchową, koordynacje wzrokowo-ruchową, kierunek porządkowania świata od lewej do prawej strony, kształtowanie się lateralizacji); wspiera i naśladuje naturalne etapy rozwoju mowy dziecka; kształtuje wyobraźnie, kreatywne myślenie, intelekt; buduje poczucie własnej wartości; wspomaga prawidłową artykulację głosek.

 

Struktura symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania

  • Czytanie symultaniczne (prawopółkulowe)

Czytanie samogłosek
Czytanie wyrazów

  • Czytanie sekwencyjne (lewopółkulowe)

Czytanie sylab otwartych
Czytanie dwóch sylab
Czytanie sylab zamkniętych
Czytanie nowych wyrazów i zdań

 

Zależność głoska-litera dziecko poznaje po zakończeniu procesu nauki czytania.

 

Zajęcia trwają 60 minut- koszt 80 złotych

Turnus terapeutyczny 80 zł- 2000 zł

Turnus obejmuje około 20h tygodniowo (4-5h dziennie) w skład których wchodzą: terapia logopedyczna, terapia poznawcza, zajęcia z terapeutą ręki, ćwiczenia matematyczne, ćwiczenia motoryki dużej i małej, terapia zabawy i dialogu. Turnusy odbywają się cały rok, wymagana jest wcześniejsza (około dwutygodniowa) rezerwacja terminu.

Turnusy przeznaczone są dla szczególnie dla dzieci:

z opóźnionym i niezakończonym rozwojem mowy,
z alalią i afazją,
z zespołem Downa,
z niepełnosprawnością intelektualną,
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, autyzmem i zespołem Aspergera
dzieci z porażeniem mózgowym,
dzieci dwujęzyczne.

 

Cena ustalana jest indywidulanie.