Czwarty, piąty i szósty rok życia


Czwarty rok życia

 

 • Doskonalenie kompetencji językowych.
 • Rozwija się zdolność narracji, stały wzrost słownictwa powoduje coraz dłuższe i barwniejsze opowieści
 • Pojawiają się słowa o zabarwieniu emocjonalnym (ojej!, wspaniale!)
 • Dziecko dostrzega w wypowiedziach zawiązki przyczynowo-skutkowe i relacje czasowe
 • Lawinowy wzrost pytań, głównie „Dlaczego?”, co wpływa na rozwój poznawczy
 • Pojawiają się wszystkie głoski dziąsłowe: sz, ż, cz, dż, czasami także r
 • Spadek liczby neologizmów dziecięcych i błędów gramatycznych
 • Dziecko wychodzi i schodzi ze schodów krokiem naprzemiennym
 • Sprawnie kopie i rzuca piłkę
 • Łapie piłkę przyciskając ją do siebie
 • Potrafi wspiąć się/wyjść i przeskoczyć/przez niewysoką przeszkodę
 • Odwzorowuje linię, koło, kwadrat i krzyżyk
 • Rysuje po śladzie
 • Usprawnia samoobsługę
 • Zamalowuje kolorowankę bez precyzyjnego trzymania się granic
 • Dobiera identyczne obrazki do tych z planszy
 • Wyszukuje na obrazkach różniące je szczegóły
 • Szereguje wg wielkości
 • Naśladuje i kontynuuje sekwencje
 • Rozumie i respektuje zasady społeczne, obowiązujące w grupie
 • Zna i okazuje emocje typu wstyd, zakłopotanie, duma, zazdrość

 

 

Piąty i szósty rok życia

 

 • W pełni ukształtowany system językowy fonetyczno-fonologiczny , są już wszystkie głoski
 • Dziecko posługuje się czasem przeszłym i przyszłym
 • Początki kształtowania się wiedzy metajęzykowej
 • Swobodne operowanie elementami słownikowymi i gramatycznymi języka
 • Nowe umiejętności motoryczne w zależności od środowiska dziecka: taniec, pływanie, jazda na nartach, łyżwach, rowerze
 • Stanie na jednej nodze z zamkniętymi oczami
 • Pełna samoobsługa
 • Umiejętność tworzenia rysunków tematycznych
 • Budowanie kategorii tematycznych na podstawie jednego elementu
 • Wykluczanie ze zbioru elementu, który nie pasuje
 • Uzupełnianie sekwencji i kontynuowanie sekwencji wieloelementowej
 • Układanie historyjek obrazkowych, wymagających rozumienia przyczyn i skutków wydarzeń
 • Dostrzeganie rymów