Drugi i trzeci rok życia


 

Drugi rok życia

 

 • Dziecko próbuje samodzielnie się rozbierać
 • Podskakuje
 • Próbuje jeździć na trójkołowym rowerku
 • Buduje wieżę z 6 klocków
 • Odkręca pokrywki
 • Buduje mostek z 3 klocków
 • Umieszcza prawidłowo klocki w otworach o zróżnicowanym kształcie
 • Umieszcza prawidłowo klocki w otworach o zróżnicowanej wielkości
 • Dobiera części obrazka do całości
 • Dobiera identyczne obrazki
 • Dobiera pary zabawek
 • Dobiera obrazek do przedmiotu
 • Spełnia polecenia (połóż, przynieś, podaj)
 • Zaczyna wchodzić w interakcje z rówieśnikami
 • Zaczyna pojmować odrębność własnej osoby
 • Łączy wyrazy (pojawiają się wypowiedzi dwuwyrazowe i początki fleksji)

 

2,5 roku

 

 • Dziecko sprawnie chodzi i biega
 • Posługuje się łyżką i kubkiem
 • Układa figury w konturach
 • Składa obrazki z połówek
 • Klasyfikuje klocki wg koloru, wielkości i kształtu
 • Rysuje po demonstracji linię pionową i poziomą
 • Powtarza melodie
 • Słucha tekstu pisanego (krótkie wierszyki)
 • Buduje zdania 2-3 elementowe, rozwija fleksję, zaczyna używać przyimków
 • Podejmuje zabawy tematyczne

 

Trzeci rok życia

 

 • Dziecko pewnie trzyma przedmioty w trakcie chodzenia
 • Jeździ na trójkołowym rowerku
 • Rzuca kopie i próbuje łapać piłkę
 • Samodzielnie wkłada i zdejmuje niektóre części garderoby
 • Posługuje się widelcem
 • Buduje wieżę z 8 elementów
 • Samodzielnie wykonuje podstawowo czynności higieniczne
 • Klasyfikuje klocki ze względu na kształt lub wielkość (bez względu na kolor)
 • Klasyfikuje przedmioty na obrazkach wg kryterium użycia
 • Naśladuje sekwencje
 • Rysuje po demonstracji krzyżyk i koło
 • Składa obrazek w całość rozcięty z trzech części
 • Słucha tekstu pisanego (krótki tekst prozą)
 • Przyswaja społeczne reguły językowe
 • Podejmuje zabawy tematyczne z rówieśnikami
 • Wskazuje wyraźne oznaki kształtowania się dominacji stronnej (lateralizacji)
 • Stały wzrost słownictwa