Klaudia Kołodziejczyk


Logopeda Kraków
Logopeda Kraków

mgr Klaudia Kołodziejczyk - logopeda, terapeuta, filolog polski

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagielońskiego kierunek: logopedia.

 

Doświadczenie w pracy zawodowej zdobywała w krakowskich gabinetach logopedycznych, a także w działalności wolontaryjnej. Pracuje jako logopeda w przedszkolu.

 

Uczestniczka licznych konferencji naukowych. Swoją wiedzę wzbogaca uczestnicząc w szkoleniach i kursach.

 

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z alalią, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, dysleksją i zagrożonymi dysleksją, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa oraz zespołami genetycznymi.

 

Kontakt:
email: klaaudiaa.kolodziejczyk@gmail.com

 

Szkolenia:

 

 • Kraków, kwiecień 2019

Badanie logopedyczne dzieci w wieku 2-8 lat. Standardy postępowania. Warsztat praktyczny.
Organizator: Gabinet logopedyczny „Kocham Mó-Wić”

 

 • Kraków, kwiecień 2019

System C-eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji.
Organizator: Assistech

 

 • Kraków, luty 2019

Jak pomóc dziecku z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego w szkole i życiu codziennym.
Organizator: SłuchMed

 

 • Kraków, październik 2018

Badanie słuchu w logopedii. Warsztat praktyczny z analizą badań słuchu.
Organizator: Wydawnictwo Komlogo

 

 • Kraków, październik 2018

Ankyloglossia u noworodków i niemowląt. Diagnoza i terapia.
Organizator: Wydawnictwo Komlogo

 

Konferencje:

 

 • Kraków, marzec 2019

Karmienie i jedzenie w praktyce logopedycznej.
Organizator: Polski Związek Logopedów

 

 • Kraków, październik 2018

II Ogólnopolskie Sympozjum Logopedyczne: Terapia logopedyczna – nowe strategie, nowe perspektywy.
Organizator: Wydawnictwo Komlogo

 

 • Kraków, maj 2018

Komunikacja alternatywna AAC.
Organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie

 

 • Kraków, maj 2018

Młoda generacja glottodydaktyczna i logopedyczna stan obecny, perspektywy.
Organizator: Koło Naukowe Glottodydaktyki Polonistycznej UJ

 

 • Kraków, marzec 2018

Rola logopedy we wspomaganiu rozwoju komunikacji dziecka potrzebującego AAC.
Organizator: Polski Związek Logopedów

 

 • Kraków, listopad 2017

Wiele wymiarów FASD z perspektywy specjalistów.
Organizator: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

 

 • Kraków, październik 2017

I Ogólnopolskie Sympozjum Logopedyczne: Diagnoza logopedyczna – nowe narzędzia, nowe perspektywy.
Organizator: Wydawnictwo Komlogo