Maria Kmiecik- Matrejek


Logopeda Kraków
Logopeda Kraków

"Być człowiekiem to znaczy być skierowanym na coś lub na kogoś, być oddanym dziełu, któremu się poświęcamy, człowiekowi, którego kochamy (...)                                                    

     Viktor Frankl

Logopeda Kraków
Logopeda Kraków

mgr Maria Kmiecik- Matrejek - logopeda, terapeuta, filolog polski, terapeuta ręki, diagnosta, terapeuta karmienia

 

Absolwentka Unwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, doświadczenie zawodowe zdobywała w krakowskich gabinetach prowadzących terapię neurobiologiczną. Pracowała w przedszkolach i żłobkach, obecnie sama prowadzi gabinet w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i zagrożonymi autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, afazją, dyslektycznym i zagrożonymi dysleksją, alalią, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, z zespołami wad wrodzonych, wadami genetycznymi, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną oraz niesłyszącymi.

 

Ponadto prowadzi zajęcia z wczesnej interwencji logopedyczno - terapeutycznej dla dzieci zdrowych, przedwcześnie urodzinych oraz z zagrożonych ciąż. Opieką logopedyczną obejmuje również dorosłe osoby z afazją (po wylewach i udarach)

 

Prowadzi terapię neurobiologiczną wykorzystując między innymi:

  • Symultaniczno - Sekwencyjną Naukę Czytania®,
  • Gesty Artykulacyjne,
  • Stymulację wszystkich sfer poznawczych (małej i dużej motoryki, spostrzegania wzrokowego, percepcji słuchowej, operacji myślowych, pamięci).
  • Program słuchowy: "Słucham i uczę się mówić"
  • elementy Manualnego Torowania Głosek®,
  • masaż logopedyczny
  • terapię karmienia
  • terapię nadmiernego ślinienia się.

 

oraz wiele innych skutecznych metod terapeutycznych.

 

Bardzo bliski jest jej temat karmienia piersią, rozszerzania diety u niemowląt i terapii karmienia. Jest zafascynowana rodzicielstwem bliskości.

 

Prywatnie mama 20 miesięcznego Antosia. To właśnie macierzyństwo pozwoliło jej spojrzeć na terapię dużo szerzej niż dotychczas.

 

 

Kontakt:

tel: 514-101-142

email: maria.kmiecik@op.pl

 

Maria Kmiecik- Matrejek - ZnanyLekarz.pl

Logopeda Kraków, Terapeuta Karmienia Kraków, Terapia logopedyczna Kraków

 

Osiągnięcia, szkolenia, kursy, konferencje:

 

Kraków, wrzesien 2019

Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych przez sondę lub PEG©

Jak rozwijać umiejętność jedzenia doustnego u dzieci karmionych przez sondę lub PEG.
prowadząca: mgr Marcelina Przeździęk

 

Kraków, wrzesien 2019

Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - warsztat praktyczny

prowadząca: mgr Marcelina Przeździęk

 

Tarnów, wrześnień 2019

Od zabawy do jedzenia - Praca logopedy wobec dziecka z postawą neofobiczną, Arfid-em

prowadząca: Magdalena Nosko-Goszczyńska

 

Tarnów, maj 2019

Niemowlak u logopedy

prowadząca: dr Marzena Machoś

 

Wieliczka, kwiecień 2019

Prowadzenie spotkania MAMA MiA, DZIECI MAJĄ GŁOS

wykład dla rodziców o rozwoju mowy dziecka oraz wczesnej stymulacji

 

Kraków, maj 2019

Badanie logopedyczne dzieci w wieku 2-8 lat. Standardy postępowania. warsztat pratktyczny

prowadząca: dr n.hum. Anna Zając

 

Kraków, marzec 2019

Smykopląsy- kreatywne warsztaty logorytmiczne

prowadząca: Katarzyna Stempień

 

Gdańsk, marzec 2019

Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły Terapii Karmienia- 

"Karmienie małego dziecka w aspekcie terapeutycznym"

 

Bochnia, październik 2018- styczeń 2019

prowadzenie zajęć sensoryczno-poznawczo-logopedycznych w 4 grupach wiekowych

zajęcia dla dzieci oraz pogadanki o stymulacji niemowoląt i dziecki do 3 roku życia dla rodziców

 

Tarnów, lipiec 2018
 „Nadmierne ślinienie się- techniki terapeutyczne”
prowadząca: mgr Marta Baj- Lieder

 

Tarnów, lipiec 2018
 „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno- motorycznym”
prowadząca: mgr Marta Baj- Lieder

 

Kraków, maj 2018
 „Masaż logopedyczny od podstaw- podejście praktyczne”
prowadząca: mgr Aleksandra Kaczyńska

 

Kraków, maj 2017
 „ Kreatywne warsztaty logopedyczne. Terapia głoski S+SZ”
prowadząca: mgr Katarzyna Stempień/Smykoterapia

 

Tarnów, luty 2017
 "Terapia wad wymowy. Wywoływanie i utrwalanie głosek”
prowadząca: mgr Agata Gładowicz- Bojarska

 

Kraków, maj 2013
 I Międzynarodowa Neurobiologiczna Konferencja Naukowa
pt. "Neurologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych",

 

Kraków, wrzesień 2013
 „Diagnoza i terapia dorosłych osób z afazją”
prowadząca: mgr Anna Siudak

 

Kraków, lipiec 2013
 „Test SON-R 2,5 – 7. Badanie i interpretacja wyników.”
prowadząca: prof. Jagoda Cieszyńska- Rożek

 

Kraków, czerwiec 2013
 „Metody wywoływania głosek” prowadząca: dr Alicja Kabała

 

Kraków, maj 2013
 „Diagnoza i terapia wad wymowy” prowadząca: dr Alicja Kabała

 

Kraków, listopad 2012
 IV Ogólnopolska Konferencja MOPTL Nowa Logopedia. Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy.

 

Kraków, czerwiec 2012
 II Przegląd Kół Naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego– prezentacja osiągnięć Sekcji Logopedycznej

 

Kraków, listopad 2011
 III Ogólnopolska Naukowa Konferencja Logopedyczna: „Nowa Logopedia – diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej”

 

Kraków, czerwiec 2011
 kurs języka migowego I stopień – nauczycielski,

 

Kraków, listopad 2010
 II Ogólnopolska Naukowa Konferencja Logopedyczna „Nowa Logopedia – biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy”

Logopeda Kraków, dobry logopeda Kraków, neurologopeda Kraków, dobry neurologopeda Krakow, logopeda dla małego dziecka Krakow, terapia logopedyczna Kraków, terapia neurologopedyczna Kraków, terapia autyzmu Kraków, diagnoza logopedyczna Kraków, diagnoza neurologopedyczna Krakow, diagnoza autyzmu Kraków, metoda krakowska, terapia metoda krakowska Kraków, terapia szkoły krakowskiej Kraków, wczesna stymulacja Kraków, WWRD Kraków, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kraków, zaburzenia karmienia Kraków, awersje pokarmowe Kraków, trudności z jedzeniem Kraków, terapia niemowląt Kraków, zespół Downa terapia Kraków, terapia niepełnosprawności Kraków, logopeda Wieliczka, logopeda Skawina, gabinet logopeda Kraków, logopeda Salwator Kraków, logopeda prywatnie Kraków, logopeda NFZ Kraków, logopeda Bronowice, logopeda Katowice, Manualne Torowanie Głosek Kraków, Turnus terapeutyczny Kraków, leczenie dzieci Kraków, terapia dzieci Kraków, porażenie mózgowe, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, leczenie wad wymowy, dziecko nie mówi, Jagoda Cieszyńska, Turnus MTG Kraków, nauka czytania, terapia dysleksji Kraków