Nasza oferta


Oferujemy Państwu:

 

 

1.Diagnozę i terapię zaburzeń komunikacji językowej:

 

-autyzmu,

-zagrożenia autyzmem oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu,

-zespołu Aspergera,

-zespołu Downa,

-alalii,

-afazji dziecięcej i afazji u dzieci,

-niesłyszących z implantem lub aparatem słuchowym,

-zagrożenia dysleksją i dysleksji,

-jąkania,

-niezakończonego i opóźnionego rozwoju mowy,

-dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

-dzieci dwujęzycznych,

-dorosłych osób z afazją,

-dzieci z wadami wrodzonymi i zespołami genetycznymi,

-dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym,

-osób z porażeniem mózgowym,

-dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)

-całościowych zaburzeń rozwoju

 

2. Terapię wad wymowy dzieci i dorosłych:

 

- wywoływanie głosek,
- korekcja wad wymowy (seplenienie, nieprawidłowa realizacja głoski r, kapacyzm, gamacyzm)
- emisja głosu, praca nad oddechem i tempem mowy

 

 

3. Wczesną interwencje logopedyczna

 

4. Diagnozę i terapię niemowląt

 

5. Przygotowanie dzieci do nauki szkolnej

 

6. Naukę czytania metodą sylabową według Prof. Jagody Cieszyńskiej

 

7. Terapię nadmiernego ślinienia się.

 

8. Masaż logopedyczny

 

9. Terapię wybiórczości pokarmowej oraz dzieci z ARFID

 

10. Rozszerzanie diety w aspekcie logopedycznym

 

11. Karmienie terapeutyczne, karmienie dzieci z wyzwaniami

 

12. Konsultacje niemowląt pod względm pozycjonowania do karmienia, karmienia piesią oraz karmienia butelką

 

 13.Konsultacje logopedyczne dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli, specjalistów z innych dziedzin.

 

 

Prowadzimy terapię logopedyczną, neurologopedyczną oraz poznawczą wykorzystując stymulację wszystkich sfer poznawczych.

 

Podstawowym założeniem  jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka.

 Terapia neurobiologiczna stymuluje wszystkie funkcje poznawcze, naśladując etapy ich kształtowania się obserwowane u dzieci bez trudności rozwojowych.

 

W gabinecie wykorzystywana jest:

 • Terapia słuchowa
 • Stymulacja naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych (GA). 
 • Terapia funkcji wzrokowych
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® i kształtowanie systemu językowego poprzez programowanie.
 • Budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenie Dziennika wydarzeń.
 • Diagnoza dominacji stronnej umożliwiająca wybór dominującej ręki.
 • Stymulacja zabawy
 • Stymulacja lewej półkuli mózgu
 • Terapia zachowań społecznych
 • Stymulacja funkcji motorycznych
 • Stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych
 • Stymulacja pamięci
 • Ćwiczenia kategoryzacji
 • Ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego.
 • Ćwiczenia myślenia przez analogię.

 

 

Logopeda Kraków, dobry logopeda Kraków, neurologopeda Kraków, dobry neurologopeda Krakow, logopeda dla małego dziecka Krakow, terapia logopedyczna Kraków, terapia neurologopedyczna Kraków, terapia autyzmu Kraków, diagnoza logopedyczna Kraków, diagnoza neurologopedyczna Krakow, diagnoza autyzmu Kraków, metoda krakowska, terapia metoda krakowska Kraków, terapia szkoły krakowskiej Kraków, wczesna stymulacja Kraków, WWRD Kraków, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kraków, zaburzenia karmienia Kraków, awersje pokarmowe Kraków, trudności z jedzeniem Kraków, terapia niemowląt Kraków, zespół Downa terapia Kraków, terapia niepełnosprawności Kraków, logopeda Wieliczka, logopeda Skawina, gabinet logopeda Kraków, logopeda Salwator Kraków, logopeda prywatnie Kraków, logopeda NFZ Kraków, logopeda Bronowice, logopeda Katowice, Manualne Torowanie Głosek Kraków, Turnus terapeutyczny Kraków, leczenie dzieci Kraków, terapia dzieci Kraków, porażenie mózgowe, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, leczenie wad wymowy, dziecko nie mówi, Jagoda Cieszyńska, Turnus MTG Kraków, nauka czytania, terapia dysleksji Kraków