Polityka prywatności i plików cookies

Cześć! Skoro tu jesteś, to dla nas jasny znak, że cenisz swoją prywatność. Szanujemy to i dlatego zebrałyśmy w jednym miejscu zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://kocham-mowic.pl

Zapoznając się z niniejszym dokumentem dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane są zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jaki sposób są chronione, a także dowiesz się o wielu innych ważnych kwestiach. Miłego czytania!

1. Informacje wstępne

 1. Każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki prywatności i plików cookies, ponieważ korzystanie ze strony internetowej https://kocham-mowic.pl oznacza akceptację poniższych warunków.
 1. Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Maria Kmiecik-Matrejek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Gabinet „Kocham MÓWIĆ” Logopeda Neurologopeda Maria Kmiecik-Matrejek z miejscem wykonywania działalności w Krakowie (30-318) przy ul. Zagrody 31, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod numerem NIP 7343272635, REGON: 122764510.
 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z postanowieniami polityki prywatności, ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością, w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: gabinet@kocham-mowic.pl.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania tego dokumentu, w szczególności ze względu na zmiany w rozwoju technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwoju Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności i plików cookies.

2. Podstawowe definicje

Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi zarządza Stroną oraz ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://kocham-mowic.pl.

Informacje Anonimowe – informacje, które są gromadzone przez zewnętrzne narzędzia, nie mają charakteru danych osobowych i same w sobie nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Informacje Anonimowe przetwarzane są przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności, a także wykorzystywane są do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przed oszustwami i nadużyciami oraz personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach.

Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach, np. w celu kontaktu z Użytkownikiem.

3. Dane osobowe

 1. Administratorem strony i danych osobowych jest Maria Kmiecik-Matrejek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Gabinet „Kocham MÓWIĆ” Logopeda Neurologopeda Maria Kmiecik-Matrejek z miejscem wykonywania działalności w Krakowie (30-318) przy ul. Zagrody 31, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod numerem NIP 7343272635, REGON: 122764510.
 1. Administrator samodzielnie wykonuje obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.
 1. Na stronie zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik poda sam i z własnej woli. Wyjątkiem są dane zbierane automatycznie przy pomocy plików cookies oraz dane logowania, które gromadzone są w przypadku gdy Użytkownik: rejestruje konto użytkownika, składa zamówienie, przesyła reklamację lub odstępuje od umowy, zapisuje się do newslettera, dodaje komentarz lub opinię, kontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej, obserwuje profile w mediach społecznościowych lub wchodzi w interakcję z treściami publikowanymi z mediach społecznościowych.
 1. Podczas wizyty na stronie część informacji może być również automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzysta Administrator, np. mechanizm strony gromadzi adresy IP oraz narzędzia zewnętrzne wykorzystujące pliki cookies (szczegółowo opisane w dalszej części polityki prywatności), które gromadzą Informacje Anonimowe związane z działaniami podejmowanymi w ramach Strony.
 1. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników. Więcej o plikach cookies można przeczytać w dalszej części niniejszej polityki. Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularzy znajdujących się na Stronie, o czym również jest mowa w dalszej części polityki prywatności.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nieudostępnienie danych oznaczonych przez Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia celu lub podjęcia określonych działań. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać, następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i w takiej sytuacji przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.
 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Informacje o Użytkowniku przetwarzane są przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych.

4. Cele przetwarzania

 1. Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 • Wykonania usługi, wykonania zawartej umowy lub przesłania oferty na prośbę Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie),
 • Wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku świadczenia usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa),
 • Rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa),
 • Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • Kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),
 • Kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już moim klientem,
 • Tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • Analitycznym – polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • Wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
 • Zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • Badania satysfakcji z oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • Zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
 • W wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem – co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • W celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • W celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • W celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • W celu obsługi fanpage pod nazwą Gabinet Kocham MÓWIĆ na Facebooku i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • W celu kierowania reklamy w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, typu Facebook Leads Ads lub Facebook Custom Audience, You Tube oraz kierowania remarketingu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) polegający na promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową),
 • W celu przechowywania komentarzy na Stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 1. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług lub osiągnięcia celów przetwarzania/biznesowych oraz:
 • Przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników,
 • Przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
 • Przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
 • Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 • Do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
 • Do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.
 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO. Jednak w ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.

5. Uprawnienia Użytkownika

 1. RODO przyznaje Użytkownikowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania lub poprawiania swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych – jeżeli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej, Użytkownik może żądać, aby przetwarzanie danych zostało ograniczone wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jednak powinien wskazać szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem, a Administrator zaprzestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też, że te dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył na podstawie umowy lub własnej zgody, a także może zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie zgody), jednak cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, jednak każdorazowo Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych),
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania – jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik stwierdzi, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 1. Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami i zwracam uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika (dotyczy to np. prawa do uzyskania kopii danych). Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie lub tajemnica zawodowa.
 1. Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może również zawsze zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: gabinet@kocham-mowic.pl, przy czym Administrator dołożył wszelkich starań, by interesujące dla Użytkownika informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail można także wykorzystać w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika.

6. Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.
 1. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika to między innymi:
 • Zenbox sp. z o.o. – dostawca hostingu, który przechowuje dane osobowe na serwerze,
 • AZ.pl sp. z o.o. – dostawca domeny, który umożliwia zarządzanie nią oraz serwerem pocztowym,
 • WordPress.org – dostawca systemu CMS, w którym przechowywane są dane osobowe w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych,
 • Booksy.com – dostawca systemu umawiania i rezerwacji wizyt, w którym przechowywane są dane osobowe w celu umówienia konsultacji i spotkań,
 • Biuro Rachunkowe „DAR-TESS” Teresa Łacny – biuro rachunkowe, które przetwarza dane osobowe widoczne na fakturach,
 • Moment Pay – dostawca systemu płatności internetowych, który przechowuje dane osobowe w celu obsługi płatności i transakcji elektronicznych,
 • Urzędy (np. Urząd Skarbowy), który przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością,
 • Pozostali zleceniobiorcy lub podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.
 1. Jeżeli zajdzie potrzeba skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do danych osobowych, w takiej sytuacji dane Użytkownika mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową, Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być również udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa (np. służbom policyjnym/bezpieczeństwa, sądom lub prokuraturze).
 1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej (do państw trzecich), ponieważ Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne itp. przez co dane te mogą być przechowywane na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych:
 1. Dostawcy narzędzi lub wtyczek zbierających Informacje Anonimowe są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co Administrator nie ma wpływu.
 1. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony, a Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z ich polityką prywatności oraz regulaminem.

7. Formularze

 1. Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:
 • Formularz kontaktowy – umożliwia kontakt elektroniczny z Administratorem. Podane w treści wiadomości dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą polityką prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu. Treść korespondecji oraz przekazane dane osobowe Użytkownika mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora,
 • Formularz systemu umożliwiający pozostawienie komentarzy – wszelkie dane w formularzu komentarzy Użytkownik podaje dobrowolnie. Umieszczenie komentarza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych. Dane oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wpisane i służą wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika (nie jest on udostępniany podmiotom trzecim). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga, a także zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron umieszczonych bez jego zgody,
 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

8. Polityka plików cookies

 1. Na stronie internetowej Administratora wykorzystywane są pliki cookies („ciasteczka”), które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych mechanizmów Strony oraz umożliwiają ulepszanie Strony pod kątem potrzeb odwiedzających ją użytkowników. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies.
 1. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.
 1. Niektóre używane cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnym wejściu na Stronę przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika (trwałe cookies).
 1. Administrator korzysta z plików cookies na podstawie zgody Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
 1. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości strony internetowej Administratora do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu Administrator może ulepszać swoją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 1. Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić takiej zgody musi opuść Stronę. Zawsze można również zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. Niezbędne informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Pomoc” w przeglądarce Użytkownika.
 1. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze Strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Np. jeżeli Użytkownik zablokuje pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, wtedy przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na Stronie mogą być dla niego niedostępne.
 1. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

9. Technologie

 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
 • Wtyczki kierujące do social mediów – na Stronie używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy takie jak np. Facebook. Użytkownik wyświetlając stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, sprawia że przeglądarka wysyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach, a dodatkowo wtyczki społecznościowe gromadzą pewne informacje na temat Użytkownika. Z tego względu korzystanie z wymienionych wyżej funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów wyżej wymienionych serwisów społecznościowych. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na Stronie bezpośrednio do jego profilu w danym serwisie, to przed wizytą na Stronie Użytkownik musi wylogować się z tego serwisu.
 • Kod Google Analytics – specjalny kod śledzący, który w sposób automatyczny gromadzi Informacje Anonimowe Użytkownika, został zaimplementowany w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową oraz prowadzenia działań remarketingowych i pomagają udoskonalić Stronę,
 • Widget YouTube – pozwalające Użytkownikowi odtwarzać nagrania dostępne w serwisie YouTube bezpośrednio na Stronie. Serwis YouTube obsługiwany jest bezpośrednio przez Google LLC. Gdy Użytkownik odtwarza nagranie, YouTube zapisuje na jego urządzeniu pliki cookies i gromadzi pewne informacje nawet w przypadku, jeśli Użytkownik nie posiada konta Google lub nie jest aktualnie zalogowany. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Google, jak również możliwość kontaktu oraz prawa w tym zakresie zostały opisane w polityce prywatności Google,
 • Facebook Ads oraz Google Ads – narzędzia związane z gromadzeniem Informacji Anonimowych na temat aktywności Użytkownika w ramach Strony, w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności serwisów Google oraz Facebook w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki Użytkownika.
 • Linki afiliacyjne i programy partnerskie – na Stronie mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści znajdujących się na Stronie. Kliknięcie w link nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych dodatkowych opłat, jednak jeśli przejdzie on na stronę zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokona zakupu produktu, Administratorowi może zostać przyznana prowizja. Użytkownik korzystając ze Strony zgadza się na wykorzystywanie plików cookies w tym zakresie. Administrator informuje, że nie ma wpływu na treści okienek reklamowych pojawiających się w ramach tzw. Google AdSense, a ustawienia i personalizację tych reklam Użytkownik może zmodyfikować bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki,
 1. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.
 1. W celu korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail, przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www oraz oprogramowania umożliwiającego odczyt treści w przedstawionych formatach (np. pdf, video, mp3, mp4).

10. Działalność w social mediach

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika na stronie fanpage pod nazwą Gabinet Kocham MÓWIĆ w serwisie Facebook (zwanych dalej jako Fanpage) jest Administrator.
 1. Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, z zastrzeżeniem, że zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.  Użytkownik może w każdej chwili przestać obserwować Fanpage, jednak w takiej sytuacji Administrator nie będzie wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących od Administratora a związanych z Fanpage.
 1. Administrator widzi publicznie dostępne dane osobowe umieszczane przez Użytkownika na jego profilach społecznościowych. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portale społecznościowe i na warunkach zawartych w ich regulaminach.
 1. Dane osobowe Użytkownika podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage. Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi Fanpage. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Fanpage.
 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.
 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, czy też nauczycielom obsługującym poszczególne kursy online, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka.
 1. Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika.  Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika). Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej polityce prywatności.
 1. Powyższe zasady związane z danymi w ramach portalu Facebook stosuje się również do portalu Instagram.

11. Prawa autorskie

 1. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.
 1. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.
 1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych (np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.

12. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywania jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 1. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 1. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.
 1. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

13. Informacje końcowe

 1. Tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana, jednak Administrator dołożył wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Użytkownikowi jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla niego kwestiach.
 1. W razie jakichkolwiek niejasności w zakresie postanowień niniejszej polityki prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: gabinet@kocham-mowic.pl.
 1. Data publikacji: ­­­­­­­­­­­­­­­­19.09.2022
 1. Data aktualizacji: ­­­­­­­­­­­­­­­­06.07.2023