Gabinet "Kocham Mówić" Zespół

Jesteśmy też na Facebooku

Gabinet "Kocham Mówić" Ikonka serce

mgr Maria Kmiecik-Matrejek

Logopedka, neurologopedka, terapeutka ręki, terapeutka karmienia, terapeutka orofacjalna, instruktorka masażu niemowlęcego wg Petera Walkera

Jestem absolwentką Unwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku logopedia oraz Krakowskiej Akademii na kierunku neurologopedia. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w krakowskich gabinetach prowadzących terapię neurobiologiczną i logopedyczną. Posiadam doświadczenie w pracy z noworodkami i niemowlętami, dziećmi z autyzmem i zagrożonymi autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, afazją, dyslektycznym i zagrożonymi dysleksją, alalią, opóźnionym rozwojem mowy, z zespołami wad wrodzonych, wadami genetycznymi oraz niesłyszącymi.

Prowadzę zajęcia z wczesnej interwencji logopedyczno-terapeutycznej dla dzieci zdrowych, przedwcześnie urodzonych oraz z zagrożonych ciąż, konsultuję noworodki i niemowlęta, oceniam budowę i funkcje sfery oralnej, a także prowadzę terapię karmienia. Jestem zafascynowana rodzicielstwem bliskości. Prywatnie jestem mamą 4 letniego Antosia – to właśnie macierzyństwo pozwoliło mi spojrzeć na terapię w znacznie szerszej perspektywie niż wcześniej.

mgr Klaudia Stefańczyk

Logopedka, neurologopedka, terapeutka karmienia, terapeutka ręki, filolożka polska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagielońskiego na kierunku logopedia oraz neurologopedii w Krakowskiej Akademii. Doświadczenie w pracy zawodowej zdobywałam w krakowskich gabinetach logopedycznych, a także podczas pracy w przedszkolu.

W pracy cenię sobie komfort rodzica i małego pacjenta. Największą radość sprawia mi uśmiech dziecka i jego sukcesy. Szczególnie bliski jest mi temat rozszerzania diety, trudności w karmieniu i jedzeniu, wybiórczości pokarmowej, a także szeroko pojęty rozwój mowy.

Podczas spotkań wykorzystuję terapię miofunkcyjną, a zajęcia prowadzę w formie zabawy. Nieustannie wzbogacam swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i kursach.

mgr Zuzanna Para

Neurologopedka, oligofrenopedagożka, terapeutka Padovan oraz czaszkowo-krzyżowa

Wśród moich zawodowych pasji muszę podkreślić wspieranie noworodków i niemowląt, które przejawiają trudności w zakresie pobierania pokarmu, również wśród dzieci przedwcześnie urodzonych oraz dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, jak również wspieranie rodziców na etapie rozszerzania diety ich podopiecznych.

Pasjonuje się również potencjałem komunikacyjnym noworodków i niemowląt, w związku z czym zdecydowałam się na rozpoczęcie procesu certyfikacyjnego NBO. Współpracuje także ze Szkołą Rodzenia Femina Nowy Targ, przy czym oferuję wsparcie i szerzę profilaktykę dotyczącą karmienia noworodków. Prywatnie jestem mamą Olka i Antka. Uwielbiam górskie wędrówki, zwłaszcza w chwilach wytchnienia.

mgr Klaudia Konopka

Logopedka, neurologopedka, nauczycielka języka polskiego jako obcego, terapeutka karmienia, terapeutka miofunkcjonalna, provaiderka Neuroflow

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku logopedia oraz nauczania języka polskiego jako obcego, a także absolwentką Krakowskiej Akademii na kierunku neurologopedia. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, zespołem Downa, FAS i FASD, afazją, alalią, opóźnionym rozwojem mowy, niesłyszącymi oraz dwujęzycznymi.

Swoje terapeutyczne i naukowe zainteresowania kieruję w stronę wczesnej interwencji logopedycznej, ponieważ widzę sens rozpoczynania jak najszybszej stymulacji rozwoju dziecka w momencie pojawienia się trudności i zaburzeń rozwojowych. Oddziaływania terapeutyczne opieram na pozytywnej, pełnej szacunku relacji z dzieckiem i jego rodziną. Spotkania z dziećmi utrzymuję w konwencji zabawy, a przy tym prowadzę terapie miofunkcjonalną oraz rozwojową. Prywatnie jestem mamą pięcioletniej Marianny oraz rocznego Juliana. Marianny, która nauczyła mnie bycia mamą w duchu rodzicielstwa bliskości i Juliana, który w pełni wykorzystał mój potencjał neurologopedyczny.

mgr Anna Orzeł

Logopedka, specjalistka komunikacji w życiu społecznym

Jestem absolwentką kierunków logopedia oraz język polski w komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Podczas studiów zdobywałam wiedzę m.in. z zakresu glottodydaktyki, teorii jezyka oraz roli komunikacji w życiu społecznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w szkole podstawowej specjalnej, pracując z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz z dziećmi z autyzmem. Brałam również udział w praktykach z zakresu terapii małego dziecka z ASD.

Cudownie odnajduję się w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią i w terapii miofunkcjonalnej. Pracuję również w szkole podstawowej i przedszkolu. Swoją wiedzę staram się uzupełniać uczestnicząc w licznych konferencjach oraz specjalistycznych szkoleniach.

mgr Weronika Dudziak

Logopedka, neurologopedka, terapeutka ręki, glottodydaktyczka

Jestem absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej – kierunku prowadzonego przy współpracy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz absolwentą neurologopedii w Krakowksiej Akademii. Doświadczenie w pracy jako logopedka zdobywałam w warszawskim i krakowskim przedszkolu, a także jako wolontariuszka w Centrum Metody Krakowskiej. Pracowałam z dziećmi z wadami wymowy, dwujęzycznymi, z opóźnionym rozwojem mowy, z niedosłuchem oraz z zespołem Aspergera. Zajmowałam się również profilaktyką logopedyczną i prowadzeniem zajęć logorytmicznych.

Wiedzę i umiejętności rozwijam uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Największą radość sprawia mi praca z dziećmi oraz ich sukcesy, które są dla mnie motywacją do ciągłego rozwoju.

Małgorzata Kmiecik

Logopedka, nauczycielka języka polskiego jako obcego, nauczycielka wczesnego czytania

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, na kierunku logopedia ze specjalnością nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego. Swoje doświadczenie zdobywałam odbywając liczne praktyki logopedyczne i psychologiczno-pedagogiczne, m.in. w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz pracując w Centrum Metody Krakowskiej, gdzie współtworzyłam zajęcia z wczesnej nauki czytania i nauki matematyki z wykorzystaniem systemu Numicon. W kręgu moich naukowych zainteresowań znajdują się tematy związane z neuroplastycznością, wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, a także wczesną nauką czytania i matematyki.

Warsztat pracy poszerzam angażując się w działalność wolontariacką i społeczną. Przez dwa lata prowadziłam zajęcia z języka polskiego z migrantami z Czeczenii, w ramach projektu „Włączone” we współpracy z Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Łukowie, mierzącego się z problemem wykluczenia edukacyjnego dzieci uchodźczych. Obecnie nauczam i wspieram osoby przybywające z Ukrainy.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego wspierania rozwoju Twojego dziecka!