Weronika Seroczyńska


Logopeda Kraków
Logopeda Kraków

mgr Weronika Seroczyńska – logopeda, terapeuta ręki, glottodydaktyk

 

Jest absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej, kierunku prowadzonego przy współpracy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Doświadczenie w pracy jako logopeda zdobywała w warszawskim i krakowskim przedszkolu, a także jako wolontariusz w Centrum Metody Krakowskiej. Pracowała z dziećmi z wadami wymowy, dwujęzycznymi, z opóźnionym rozwojem mowy, z niedosłuchem oraz z zespołem Aspergera. Zajmowała się również profilaktyką logopedyczną i prowadzeniem zajęć logorytmicznych.

 

Wiedzę i umiejętności rozwija, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Największą radość sprawia jej praca z dziećmi i ich sukcesy, które są motywacją do ciągłego rozwoju.

 

Szkolenia, kursy

 

  • Kraków, czerwiec 2019

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia-diagnoza terapia masaż

Organizator: ProCentrum

 

  • Kraków, styczeń 2019

Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera

Organizator: Centrum Metody Krakowskiej

 

  • Kraków, grudzień 2018

Terapia neurobiologiczna dla początkujących

Organizator: Centrum Metody Krakowskiej

 

  • Kraków, październik 2018

Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania

Organizator: Centrum Metody Krakowskiej

 

  • Kraków, październik 2018

Logorytmika - ruch słuch słowo

Organizator: ProCentrum

 

  • Warszawa, czerwiec 2018

Makaton I°

Organizator: Program Rozwoju Komunikacji Makaton / KONi (Komunikacja Osób Niepełnosprawnych)

 

  • E-learning, maj 2017

Dwujęzyczność w teorii i praktyce

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

 

  • Warszawa, październik 2016

Opóźnienie rozwoju mowy

Organizator: Centrum Wspomagania Rozwoju ASAN

 

  • Warszawa, kwiecień 2016

Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem

Organizator: Centrum Wspomagania Rozwoju ASAN